• 040–2217694

  • infoatrepelv-ukrainedotrepnl

Home

Stichting ELV

Stichting ELV

 

     

 

De Stichting Evangelische Lectuurvoorziening is opgericht met het doel mensen te voorzien van Bijbels, christelijke lectuur, studieboeken en traktaten die zij in hun eigen omgeving niet kunnen verkrijgen.

 

Het gaat hierbij met name om personen die een Slavische taal beheersen. Te denken valt dan aan Russisch, Oekraïens, en Moldavisch. Er is echter ook wel materiaal aanwezig in talen van landen rondom de Slavische wereld. Het zwaartepunt van het werkgebied vormen evenwel de landen Oekraïne en Rusland.

Via  ELV willen we broeders en zusters ondersteunen door het zenden van deze lectuur. We merken ook dat hen nogal eens de financiële middelen ontbreken om de lectuur te kopen die nodig is voor hun geloofsopbouw, te meer omdat door de economische crisis  de prijzen voor dagelijkse behoeften sterk zijn gestegen, waardoor de armoede onder de bevolking verder toeneemt.

Het blijkt dat er nog steeds behoefte bestaat aan christelijke lectuur en Bijbels. In het bijzonder is er vraag naar studiebijbels, zoals de grootformaat Scofield Bijbels en Getze Bijbels, omdat Bijbelverklaringen moeilijk te krijgen zijn in Rusland en Oekraïne.

Internet is in Oost-Europa nog een stuk minder beschikbaar dan hier, mede omdat veel gezinnen gewoon geen budget hebben om een computer aan te schaffen. Verreweg de meeste contacten verlopen dan ook via de traditionele 'Tante Pos'.

Er is veel gebed (ook voorbede!) en wijsheid nodig bij het selecteren van betrouwbare geestelijke lectuur en het beantwoorden van brieven.

Geloof

Geloof

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebreeën 11 vers 1)

Hoop

Hoop

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel...(Hebreeën 6 vers 19)

Liefde

Liefde

....maar de meeste van deze is de liefde ( 1 Korinthe 14 vers 13)